Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

18,318 views

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Read More

Pangngalan: Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (C) – Grade 4

6,572 views

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na pangngalan kongkreto at di-kongkreto na nakasaad sa panaklong. (5 items) Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please, please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks! Click here to print -> Pangngalan- Pangngalan Kongkreto […]

Read More

Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak Worksheet (Set B)

5,434 views

Bumuo ng talata ( 7 pangungusap) ayon sa iyong klab sa eskwela.  Gumamit ng kongkreto, di kongkreto at lansak na pangngalan sa talata at bilugan ang mga ito. TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like […]

Read More

Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak Worksheet (Set A)

15,889 views

Isulat ang K kung kongkreto ang pangngalan , DK kung di-konkerto at L kung Lansak. (16 items) Bilugan ang pangngalan sa pangungusap.  Isulat sa patlang kung ito ay kongkreto (K), di kongkreto (DK) o lansak (L). (10 items) TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon […]

Read More

Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Grade 5)

7,070 views

Punan ang patlang ng kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items) Punan ang patlang ng di-kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items) TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in […]

Read More

Diptonggo Worksheet

11,154 views

Lagyan ng tsek ang patlang kung ang salita ay may diptonggo at ekis kung wala.(12 items) Bilugan ang salitang may diptonggo sa pangungusap.(6 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  […]

Read More

Talata Worksheet: Kasanayan sa Pagsulat ng Talata (Pagpapahaba ng Pangungusap)

11,453 views

Pahabain ang mga kwento sa pamamagitan ng pagpapahaba ng bawat pangungusap. TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks! Click here to print -> Talata – Pagpapahaba ng Pangungusap (A) Click […]

Read More

Anyo ng Salita Notes (Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan)

6,824 views

Gabay at mga ehemplo para sa pagbuo ng salita.  Payak, Maylapi, Inuulit at Tambalan. TheGoMom worksheets/notes are completely free.  Find the worksheet/notes useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks! Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4 Click […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set E)

15,515 views

Lagyan ng PT ang patlang kung ang pangngalan ay pantangi at PB kung pambalana. (9 items) Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (10 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set D)

8,786 views

Magbigay nga pangalang Pambalana para sa Pantangi na pangalan. (12 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-) Click here to print -> Pangngalan – Pantangi at Pambalana (Set D) […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set C)

10,672 views

Magbigay ng pangngalang Pantangi para sa pambalana na pangngalan.(20 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks! Click here to print -> Pangngalan – Pantangi at Pambalana (Set C) Click […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set B)

12,042 views

Basahin and mga pangungusap.  Bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat and  PT kung Pantangi at PB kung Pambalana ang mga pangngalan. (15 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  […]

Read More

Talata – Pagbuo ng Talaga Gamit ang Pang-Uri Worksheet

13,864 views

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pang-uri Panlarawan (katangian, damdamin, kulay, hitsura, lasa, amoy) at Pang-uri na Pamilang.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata. Paksa:  Ang aking Kaibigan / Ang aking Paboritong Laruan Click here to print -> Talata – Gamit ang Pang-Uri

Read More

Talata – Pagbuo ng Talata Gamit ang Pang-abay Worksheet

13,285 views

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pangabay na Pamaraan, Pamilang at Panlunan.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata. Paksa: Ang aking Paboritong Lugar / Ang aking Paboritong Restaurant Click here to print -> Talata – Gamit ang Pang-abay

Read More

Pang-uri vs. Pang-abay Worksheet

21,318 views

Basahin ang pangungusap isulat ang PU  kung ang salitang nakasalungguhit ay Pang-uri at PA kung ito ay pang-abay. Bilugan ang pangalan / panghalip / pandiwang tinutukoy ng salitang nakasalungghuit. Click here to print -> Pang-uri vs Pang-abay

Read More