Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak Worksheet (Set B)

5,514 views

Bumuo ng talata ( 7 pangungusap) ayon sa iyong klab sa eskwela.  Gumamit ng kongkreto, di kongkreto at lansak na pangngalan sa talata at bilugan ang mga ito. TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like […]

Read More

Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak Worksheet (Set A)

16,891 views

Isulat ang K kung kongkreto ang pangngalan , DK kung di-konkerto at L kung Lansak. (16 items) Bilugan ang pangngalan sa pangungusap.  Isulat sa patlang kung ito ay kongkreto (K), di kongkreto (DK) o lansak (L). (10 items) TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon […]

Read More