Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set E)

12,926 views

Lagyan ng PT ang patlang kung ang pangngalan ay pantangi at PB kung pambalana. (9 items) Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (10 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set D)

7,935 views

Magbigay nga pangalang Pambalana para sa Pantangi na pangalan. (12 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-) Click here to print -> Pangngalan – Pantangi at Pambalana (Set D) […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set C)

8,559 views

Magbigay ng pangngalang Pantangi para sa pambalana na pangngalan.(20 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks! Click here to print -> Pangngalan – Pantangi at Pambalana (Set C) Click […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set B)

10,248 views

Basahin and mga pangungusap.  Bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat and  PT kung Pantangi at PB kung Pambalana ang mga pangngalan. (15 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  […]

Read More

Sanhi at Bunga – Set C

10,442 views

Panuto:  Lagyan ng S sa patlang kapag ang mga salitang nakasalungguhit ay sanhi at B kapag ito ay bunga. Click here to print -> Sanhi at Bunga – Set C

Read More

Sanhi at Bunga – Set B

11,898 views

Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga sa pangungusap.  (10 items) Tukuyin ang maaring maging sanhi ng bunga sa ibaba at vice-versa. Click here to print -> Sanhi at Bunga – Set B

Read More

Pang-uri na Panlarawan – Set B

14,861 views

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(10 items) Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan – Set B

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set A)

54,094 views

Isulat ang katumbas na pangngalang pantangi o pambalana ng mga salita. (10 items) Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (9 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And […]

Read More

Pangngalan – Pagkilala sa Pangngalan

10,993 views

Lagyan ng tsek ang pangngalan at ekis ang salitang hindi pangngalan. Bilugan ang pangalan sa pangungusap.  Isulat ang T kung tao, H kung hayop, B kung bagay at P kung pook ang kategorya. Click here to print -> Pangngalan – Pagkilala sa Pangngalan

Read More

Kasarian ng Pangalan (Set A)

25,818 views

Tukuyin ang kasarian ng mga sumusunod na pangngalan. 32 items To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan – Set A

Read More

Pandiwa – Pagbanghay – Set C

14,362 views

Banghayin ang mga sumusunod na pandiwa sa kanyang pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap na banghay. (20 items) Click here to print -> Pandiwa – Pagbanghay – Set C

Read More

Pandiwa – Pagbanghay – Set B

16,207 views

Banghayin ang mga sumusunod na pandiwa sa kanyang pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap na banghay. (20 items) Click here to print -> Pandiwa – Pagbanghay – Set B

Read More

Pangungusap-Mga Uri-Set D

10,026 views

Sumulat ng pangungusap ayon sa larawan. Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set D

Read More

Pangungusap-Mga Uri-Set C

10,377 views

Maglagay ng wastong bantas sa hulihan ng pangungusap. Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set C

Read More

Pangungusap-Mga Uri-Set B

12,801 views

Isulat sa patlang and PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos at PK kung pakiusap. Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set B

Read More