Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

18,310 views

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set E)

15,503 views

Lagyan ng PT ang patlang kung ang pangngalan ay pantangi at PB kung pambalana. (9 items) Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (10 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set D)

8,782 views

Magbigay nga pangalang Pambalana para sa Pantangi na pangalan. (12 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-) Click here to print -> Pangngalan – Pantangi at Pambalana (Set D) […]

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set B)

12,032 views

Basahin and mga pangungusap.  Bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat and  PT kung Pantangi at PB kung Pambalana ang mga pangngalan. (15 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  […]

Read More

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set F) (With Answer Key)

5,822 views

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Read More

Sanhi at Bunga – Set C

10,930 views

Panuto:  Lagyan ng S sa patlang kapag ang mga salitang nakasalungguhit ay sanhi at B kapag ito ay bunga. Click here to print -> Sanhi at Bunga – Set C

Read More

Sanhi at Bunga – Set B

12,292 views

Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga sa pangungusap.  (10 items) Tukuyin ang maaring maging sanhi ng bunga sa ibaba at vice-versa. Click here to print -> Sanhi at Bunga – Set B

Read More

Pang-uri na Panlarawan – Set B

15,736 views

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(10 items) Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan – Set B

Read More

Pang-uri na Pamilang – Set C

14,183 views

Panuto:  Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (20 items) Click here to print -> Pang-uri na Pamilang – Set C

Read More

Pang-uri na Pamilang – Set B

14,853 views

Bilugan ang salitang pamilang sa bawat pangungusap (5 items). Magsulat ng dalawang halimbawa ng mga sumusunod (6 items) Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set B

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set A)

64,296 views

Isulat ang katumbas na pangngalang pantangi o pambalana ng mga salita. (10 items) Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (9 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And […]

Read More

Pangngalan – Pagkilala sa Pangngalan

11,922 views

Lagyan ng tsek ang pangngalan at ekis ang salitang hindi pangngalan. Bilugan ang pangalan sa pangungusap.  Isulat ang T kung tao, H kung hayop, B kung bagay at P kung pook ang kategorya. Click here to print -> Pangngalan – Pagkilala sa Pangngalan

Read More

Kasarian ng Pangalan (Set A)

26,851 views

Tukuyin ang kasarian ng mga sumusunod na pangngalan. 32 items To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan – Set A

Read More

Pagsunod sa Panuto

10,007 views

Gumuhit sa pamamagitan ng pagsunod sa panuto. Click here to print -> Pagsunod sa Panuto

Read More

Kasingkahulugan at Kasalungat (Set C)

14,578 views

Isulat ang kasingkahulugan ng salitang nakasalungguhit upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang kasalungat ng salitang nakasalungguhit upang mabuo ang pangungusap. Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set C

Read More