Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

18,434 views

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Read More

Talata – Pagbuo ng Talaga Gamit ang Pang-Uri Worksheet

14,020 views

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pang-uri Panlarawan (katangian, damdamin, kulay, hitsura, lasa, amoy) at Pang-uri na Pamilang.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata. Paksa:  Ang aking Kaibigan / Ang aking Paboritong Laruan Click here to print -> Talata – Gamit ang Pang-Uri

Read More

Talata – Pagbuo ng Talata Gamit ang Pang-abay Worksheet

13,459 views

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pangabay na Pamaraan, Pamilang at Panlunan.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata. Paksa: Ang aking Paboritong Lugar / Ang aking Paboritong Restaurant Click here to print -> Talata – Gamit ang Pang-abay

Read More

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set F) (With Answer Key)

5,906 views

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Read More

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set A

51,047 views

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set A

Read More

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set C

10,311 views

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set C

Read More

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set B

9,377 views

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set B

Read More

Pang-uri na Panlarawan – Set B

16,744 views

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(10 items) Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan – Set B

Read More

Pang-uri na Pamilang – Set C

14,923 views

Panuto:  Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (20 items) Click here to print -> Pang-uri na Pamilang – Set C

Read More

Pang-uri na Pamilang – Set B

15,656 views

Bilugan ang salitang pamilang sa bawat pangungusap (5 items). Magsulat ng dalawang halimbawa ng mga sumusunod (6 items) Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set B

Read More

Katotohanan o Opinyon

11,793 views

Isulat ang K kung katotohan at O kung opinyon ang pahayag sa bawat bilang. Click here to print -> Katotohonan o Opinyon

Read More

Kailanan ng Pangngalan – Isahan, Dalawahan, Maramihan (Set B)

18,724 views

Punan ang tsart ng pangngalan na isahan, dalawahan o maramihan. Click here to print -> Kailanan ng Pangalan (Set B)

Read More

Damdamin Set A

5,437 views

Tukuyin ang damdamin ng tauhan batay sa kanyang pahayag o kilos.  Isulat ang titik lamang. Click here to print -> Damdamin

Read More

Salitang Ugat at Maylapi

6,468 views

Isulat kung SU kung salitang-ugat at M kung maylapi ang sumusunod na mga salita. Lagyan ng tsek ang patlang na katapat ng salitang maylapi. Click here to print -> Salitang Ugat at Maylapi

Read More

Panlapi at Salitang Ugat – Set C

8,713 views

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat – Set C

Read More