Pangngalan: Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (C) – Grade 4

6,659 views

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na pangngalan kongkreto at di-kongkreto na nakasaad sa panaklong. (5 items) Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please, please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks! Click here to print -> Pangngalan- Pangngalan Kongkreto […]

Read More

Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Grade 5)

7,163 views

Punan ang patlang ng kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items) Punan ang patlang ng di-kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items) TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in […]

Read More

Diptonggo Worksheet

11,425 views

Lagyan ng tsek ang patlang kung ang salita ay may diptonggo at ekis kung wala.(12 items) Bilugan ang salitang may diptonggo sa pangungusap.(6 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  […]

Read More

Talata Worksheet: Kasanayan sa Pagsulat ng Talata (Pagpapahaba ng Pangungusap)

11,705 views

Pahabain ang mga kwento sa pamamagitan ng pagpapahaba ng bawat pangungusap. TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks! Click here to print -> Talata – Pagpapahaba ng Pangungusap (A) Click […]

Read More

Anyo ng Salita Notes (Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan)

6,966 views

Gabay at mga ehemplo para sa pagbuo ng salita.  Payak, Maylapi, Inuulit at Tambalan. TheGoMom worksheets/notes are completely free.  Find the worksheet/notes useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks! Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4 Click […]

Read More

Talata – Pagbuo ng Talaga Gamit ang Pang-Uri Worksheet

14,020 views

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pang-uri Panlarawan (katangian, damdamin, kulay, hitsura, lasa, amoy) at Pang-uri na Pamilang.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata. Paksa:  Ang aking Kaibigan / Ang aking Paboritong Laruan Click here to print -> Talata – Gamit ang Pang-Uri

Read More

Talata – Pagbuo ng Talata Gamit ang Pang-abay Worksheet

13,459 views

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pangabay na Pamaraan, Pamilang at Panlunan.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata. Paksa: Ang aking Paboritong Lugar / Ang aking Paboritong Restaurant Click here to print -> Talata – Gamit ang Pang-abay

Read More

Pang-uri vs. Pang-abay Worksheet

22,436 views

Basahin ang pangungusap isulat ang PU  kung ang salitang nakasalungguhit ay Pang-uri at PA kung ito ay pang-abay. Bilugan ang pangalan / panghalip / pandiwang tinutukoy ng salitang nakasalungghuit. Click here to print -> Pang-uri vs Pang-abay

Read More

Pangatnig Worksheet Set D

7,563 views

Bumuo ng pangungusap ayon sa pangatnig na naka tala.  Gamitin lamang ang iisang paksa. Paksa: Mamili LARO o ARAL Click here to print -> Pangatnig Set D

Read More

Pangatnig Worksheet Set C

8,873 views

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon. Click here to print -> Pangatnig Set C

Read More

Pangatnig Worksheet Set B

8,077 views

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon. Click here to print -> Pangatnig Set B

Read More

Pangatnig Worksheet Set A

15,388 views

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon. Click here to print -> Pangatnig Set A

Read More

Pangatnig – Notes

3,568 views

A guide to the different types and proper use of Pangatnig. Click here to print -> Pangatnig

Read More

Bantas

9,108 views

Lagyan ng wastong bantas ang mga sumusunod na pangungusap. (20 items) Click here to print -> Bantas

Read More

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set A

51,047 views

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set A

Read More