Panlapi at Salitang Ugat – Set A

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set A

You might also like:

Comments

  1. Teacher Lau says:

    Just wanted to point out that there are two more forms of panlapi, i.e. kabilaan (nagkwentuhan, which was used in the worksheet) and laguhan (magsinampalukan).

    Appreciate your site still, tho.

  2. RITA UMALI says:

    I am not able to view nor download Maylapi at Salitang Ugat (7 worksheets)
    thanks

Speak Your Mind

*