Pandiwa – Pagbanghay – Set B

Banghayin ang mga sumusunod na pandiwa sa kanyang pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap na banghay. (20 items)

Click here to print -> Pandiwa – Pagbanghay - Set B

Pangungusap-Mga Uri-Set D

Sumulat ng pangungusap ayon sa larawan.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set D

Pangungusap-Mga Uri-Set C

Maglagay ng wastong bantas sa hulihan ng pangungusap.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set C

Pangungusap-Mga Uri-Set B

Isulat sa patlang and PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos at PK kung pakiusap.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set B

Pangungusap-Mga Uri-Set E

Baguhin ang anyo ng pangungusap ayon sa hinihingi.  Hal.  Gawin pautos ang sumusunod na pangungusap.

Sumulat ng pangungusap ayon sa uri na hinihingi.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set E

Pagbuo ng Salita – Maylapi/Panlapi

Lagyan ng wastong panlapi ang salitang nasa panaklong para mabuo ang diwa ng salita. (15 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Maylapi

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Maylapi (same as above)

Salitang Ugat at Maylapi

Isulat kung SU kung salitang-ugat at M kung maylapi ang sumusunod na mga salita.

Lagyan ng tsek ang patlang na katapat ng salitang maylapi.

Click here to print -> Salitang Ugat at Maylapi

Panlapi at Salitang Ugat – Set C

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set C

Panlapi at Salitang Ugat – Set B

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set B

Katangian o Ugali

Tukuyin ang katangain o ugali na inilalarawan ng pangungusap.

To print or download click here -> Katangian o Ugali

 

Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Set A) – Grade 4

Isulat ang K kung konkreto ang pangngalan at DK kung di-konkreto. (10 items)

Salungguhitan ang pangalan konkreto at bilugan ang pangngalan di-konkreto sa pangungusap. (5 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print ->Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (A) - Grade 4

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto at Di-Kongkreto (Set A) (same as above)

Pagbuo ng Salita Worksheet – Tukuying kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan

Isulat sa patlang ang P kung payak ang, M kung maylapi, I kung inuulit at T kung tambalan. (30 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Tukuyin kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan

Click here to print -> Pagbuo ng Salita - Tukuyin kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan (same as above)

Kasarian ng Pangalan (Set B)

Isulat ang katumbas na kasarian.

To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan – Set B

Pantig – Pagpapantig ng Salita Worksheet (P, KP, PK, KPK)

Pantigin ang bawat salita.  Gumamit ng gitling sa pagpapantig.  Isulat ang bilang ng pantig sa kanan at ang P, KP, PK o KPK  ng unang pantig.

Ex.    KPK                        sundalo                                    sun-da-lo                        3

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pantig – Pagpapantig ng Salita (P, KP, PK, KPK)

Click here to print -> Pantig – Pagpapantig ng Salita (P, KP, PK, KPK)  (same as above)

Pantig – Pagpapantig ng Salita (P, KP, PK, KPK, KKP, KKPK)

Pantigin ang bawat salita.  Gumamit ng gitling sa pagpapantig.  Isulat ang bilang ng pantig sa kanan at ang P, KP, PK, KPK, KKP, KKPK ng unang pantig.

To print or download click here -> Pantig – Pagpapantig ng Salita (P, KP, PK, KPK, KKP, KKPK)