Panghalip Pambagay

Isulat ang PANGHALIP PAMBAGAY (ito, iyan, iyon) na angkop sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Pamatlig ā€“ Pambagay ā€“ Set A