Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set F) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set F)

Sumulat ng pangungusap ayon sa larawan at kaantasan ng pang-uri na nakasaad. (5 items)

Worksheet Contributed by Cheryl Gatchalian

Click here to print -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set F

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set F (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Cheryl's Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set E)

Panuto:  Bilugan ang tamang pang-uri sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap. (15 items)

Worksheet Contributed by Cheryl Gatchalian

Click here to print -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set E

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set E (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Cheryl's Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-Uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set D)

Bilugan ang pang-uri at isulat ang L kung lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit. (15 items)

Worksheet Contributed by Cheryl Gatchalian

Click here to print -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set D

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set D (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you Cheryl's Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set C)

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga kaantasan ng pang-uri. (3 items)

Halimbawa

(mabilis)

Lantay            -            Mabilis tumakbo si Mark.

Pahambing   -            Mas mabilis tumakbo si Mark kumpara kay Ralph.

Pasukdol       -            Pinakamabilis tumakbo si Matt sa mga bata.

Click here to print -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set C

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set C (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids’ Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set B)

Salungguhitan ang pang-uri.  Isulat sa patlang ang L kung Lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol. (12 items)

Click here to print Worksheet  -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set B

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set B (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids’ Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set E) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-Uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set D) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set C) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set B) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A)

Bilugan ang tamang pang-uri para sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap (10 items)

Click here to print -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set A

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set A

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids' Worksheets!

TheGoMom signature