Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set B)

Salungguhitan ang pang-uri.  Isulat sa patlang ang L kung Lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol. (12 items)

Click here to print Worksheet  -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set B

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set B (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids’ Worksheets!

TheGoMom signature