Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

Sorry, this requires paid membership.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set C)

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga kaantasan ng pang-uri. (3 items)

Halimbawa

(mabilis)

Lantay            -            Mabilis tumakbo si Mark.

Pahambing   -            Mas mabilis tumakbo si Mark kumpara kay Ralph.

Pasukdol       -            Pinakamabilis tumakbo si Matt sa mga bata.

Click here to print -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set C

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set C (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids’ Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set B)

Salungguhitan ang pang-uri.  Isulat sa patlang ang L kung Lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol. (12 items)

Click here to print Worksheet  -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set B

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set B (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids’ Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set C) (With Answer Key)

Sorry, this requires paid membership.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set B) (With Answer Key)

Sorry, this requires paid membership.