Panghalip Pamatlig Panlunan at Pambagay

Bilugan ang panghalip pamatlig na naaayon sa pangungusap. (16 Items)

Mga Panghalip - Ito, Iyon, Iyan, Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon

Click here to print -> Panghalip Pamatlig – Panlunan at Pambagay