Sanhi at Bunga – Set C

Panuto:  Lagyan ng S sa patlang kapag ang mga salitang nakasalungguhit ay sanhi at B kapag ito ay bunga.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set C

Sanhi at Bunga – Set B

Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga sa pangungusap.  (10 items)

Tukuyin ang maaring maging sanhi ng bunga sa ibaba at vice-versa.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set B

Sanhi at Bunga – Set A

Basahin mabuti ang pangungusap.  Markahan ng S kung ito ay Sanhi at B kung ito ay bunga.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set A