Fractions Worksheet: Addition, Subtraction, Multiplication and Division of Fractions Worksheet (Grade 5)

49,251 views

(20 Items) Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please, please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks! Click here to print -> Fractions – Addition, Subtraction, Multiplication and Division of Fractions Worksheet – Grade 5 Click here to print -> Fractions – […]

Read More

Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set A

48,092 views

Salungguhitan ang angkop na panghalip panao (kami, kayo, sila) ayon sa pangungusap. Click here to print -> Panghalip Panao – Set A

Read More

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set A

47,131 views

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set A

Read More

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set A)

40,280 views

Isulat ang katumbas na pangngalang pantangi o pambalana ng mga salita. (10 items) Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (9 items) TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And […]

Read More

Language

34,877 views

Born in, Born on – Preposition (2 worksheets) Capitalization Guide Capitalization (2 Worksheets) Gender of Nouns (3 worksheets) Is, Are (2 Worksheets) Live in, on, at – Prepositions (2 worksheets) Nouns – Identifying Noun Counters Nouns – Singular and Plural Nouns – Mass and Count Plural Nouns – Pluralize Singular Nouns Plural – Irregular Nouns […]

Read More

Panghalip Pamatlig Panlunan at Pambagay

33,198 views

Bilugan ang panghalip pamatlig na naaayon sa pangungusap. (16 Items) Mga Panghalip – Ito, Iyon, Iyan, Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon Click here to print -> Panghalip Pamatlig – Panlunan at Pambagay

Read More

Patinig at Katinig (4 worksheets)

30,377 views

{filelink=51}

Read More

Adjectives – Limiting and Descriptive Adjectives Worksheet

30,137 views

Identify whether the underlined adjective is descriptive of limiting.  Write D if it is descriptive or L it is limiting. Encircle the descriptive adjective/s in each sentence. Encircle the limiting adjective/s in each sentence. Click here to print -> Adjectives – Limiting and Descriptive Adjectives

Read More

Kailanan ng Pangngalan – Isahan, Dalawahan, Maramihan

28,928 views

Bilugan ang 1 kung isahan ang kailanan ng pangngalang nakasalunguhit, 2 kung dalawahan at 3 kung maramihan. Click here to print -> Kailanan ng Pangngaalan

Read More

Pantukoy (Ang, Ang mga, Si, Sina)-Set A

27,026 views

Tignan ang larawan at isulat ang Ang, ang mga, si, sina sa patlang. Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si, sina)-Set A  

Read More

Pandiwa – Pagbanghay – Set A

26,699 views

Lahat ng aspeto ng pandiwa. Isulat sa patlang ang nararapat na aspeto ng pandiwa ayon sa pangungusap. (14 items) Click here to print -> Pandiwa – Pagbanghay – Set A

Read More

Pang-uri na Panlarawan – Set A

26,125 views

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(12 items) Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan – Set A

Read More

Pangungusap – Mga Uri ng Pangungusap Worksheet -Set A

24,845 views

Isulat sa patlang and PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos at PK kung pakiusap. (15 items) Isulat rin ang nararapat na bantas pagkatapos ng pangungusap. TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. […]

Read More

Pang-abay na Pamanahon

23,065 views

{filelink=27}

Read More

Kasarian ng Pangalan (Set A)

22,958 views

Tukuyin ang kasarian ng mga sumusunod na pangngalan. 32 items To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan – Set A

Read More