Malaking Titik (Capitalization)

Bilugan ang salitang nararapat na magsimula sa malaking titik.   At kahunan ang salitang nararapat magsimula sa maliit na titik.

Isulat na muli ang pangungusap ayon sa tamang paggamit ng malaki at maliit na titik.

Click here to print -> Malaking Titik

Speak Your Mind

*