Pangatnig Worksheet Set D

Bumuo ng pangungusap ayon sa pangatnig na naka tala.  Gamitin lamang ang iisang paksa.

Paksa: Mamili LARO o ARAL

Click here to print -> Pangatnig Set D

Speak Your Mind

*