Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Grade 5)

Punan ang patlang ng kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items)

Punan ang patlang ng di-kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalang Kongkreto at Di Kongkreto (Set B)

Click here to print -> Pangngalang Kongkreto at Di Kongkreto (Set B) (same as above)

Speak Your Mind

*