Pantukoy (Ang, Ang mga, Si, Sina)-Set A

Tignan ang larawan at isulat ang Ang, ang mga, si, sina sa patlang.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si, sina)-Set A

 

Speak Your Mind

*