Sanhi at Bunga – Set B

Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga sa pangungusap.  (10 items)

Tukuyin ang maaring maging sanhi ng bunga sa ibaba at vice-versa.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set B

Speak Your Mind

*