Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pangngalan: Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (C) – Grade 4

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na pangngalan kongkreto at di-kongkreto na nakasaad sa panaklong. (5 items)

Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please, please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalan- Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (C) - Grade 4

Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak Worksheet (Set B)

Bumuo ng talata ( 7 pangungusap) ayon sa iyong klab sa eskwela.  Gumamit ng kongkreto, di kongkreto at lansak na pangngalan sa talata at bilugan ang mga ito.

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak (B)

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak (B) (same as above)

Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak Worksheet (Set A)

Isulat ang K kung kongkreto ang pangngalan , DK kung di-konkerto at L kung Lansak. (16 items)

Bilugan ang pangngalan sa pangungusap.  Isulat sa patlang kung ito ay kongkreto (K), di kongkreto (DK) o lansak (L). (10 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak (A)

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto, Di Kongkreto at Lansak (A) (same as above)

 

Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Grade 5)

Punan ang patlang ng kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items)

Punan ang patlang ng di-kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalang Kongkreto at Di Kongkreto (Set B)

Click here to print -> Pangngalang Kongkreto at Di Kongkreto (Set B) (same as above)

Diptonggo Worksheet

Lagyan ng tsek ang patlang kung ang salita ay may diptonggo at ekis kung wala.(12 items)

Bilugan ang salitang may diptonggo sa pangungusap.(6 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Diptonggo

Click here to print -> Diptonggo (same as above)

Talata Worksheet: Kasanayan sa Pagsulat ng Talata (Pagpapahaba ng Pangungusap)

Pahabain ang mga kwento sa pamamagitan ng pagpapahaba ng bawat pangungusap.

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Click here to print -> Talata - Pagpapahaba ng Pangungusap (A)

Click here to print -> Talata - Pagpapahaba ng Pangungusap (A) (same as above)

 

Reference: My Pals are Here Math 4

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Anyo ng Salita Notes (Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan)

Gabay at mga ehemplo para sa pagbuo ng salita.  Payak, Maylapi, Inuulit at Tambalan.

TheGoMom worksheets/notes are completely free.  Find the worksheet/notes useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Notes

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Notes (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set E)

Lagyan ng PT ang patlang kung ang pangngalan ay pantangi at PB kung pambalana. (9 items)

Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (10 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set E)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set E) (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set D)

Magbigay nga pangalang Pambalana para sa Pantangi na pangalan. (12 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set D)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set D)(same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set C)

Magbigay ng pangngalang Pantangi para sa pambalana na pangngalan.(20 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set C)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set C) (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set B)

Basahin and mga pangungusap.  Bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat and  PT kung Pantangi at PB kung Pambalana ang mga pangngalan. (15 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set B)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set B) (same as above)

Talata – Pagbuo ng Talaga Gamit ang Pang-Uri Worksheet

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pang-uri Panlarawan (katangian, damdamin, kulay, hitsura, lasa, amoy) at Pang-uri na Pamilang.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata.

Paksa:  Ang aking Kaibigan / Ang aking Paboritong Laruan

Click here to print -> Talata - Gamit ang Pang-Uri

Talata – Pagbuo ng Talata Gamit ang Pang-abay Worksheet

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pangabay na Pamaraan, Pamilang at Panlunan.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata.

Paksa: Ang aking Paboritong Lugar / Ang aking Paboritong Restaurant

Click here to print -> Talata - Gamit ang Pang-abay

Pang-uri vs. Pang-abay Worksheet

Basahin ang pangungusap isulat ang PU  kung ang salitang nakasalungguhit ay Pang-uri at PA kung ito ay pang-abay.

Bilugan ang pangalan / panghalip / pandiwang tinutukoy ng salitang nakasalungghuit.

Click here to print -> Pang-uri vs Pang-abay