Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set E)

Lagyan ng PT ang patlang kung ang pangngalan ay pantangi at PB kung pambalana. (9 items)

Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (10 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set E)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set E) (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set D)

Magbigay nga pangalang Pambalana para sa Pantangi na pangalan. (12 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set D)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set D)(same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set B)

Basahin and mga pangungusap.  Bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat and  PT kung Pantangi at PB kung Pambalana ang mga pangngalan. (15 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set B)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set B) (same as above)

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set F) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Sanhi at Bunga – Set C

Panuto:  Lagyan ng S sa patlang kapag ang mga salitang nakasalungguhit ay sanhi at B kapag ito ay bunga.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set C

Sanhi at Bunga – Set B

Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga sa pangungusap.  (10 items)

Tukuyin ang maaring maging sanhi ng bunga sa ibaba at vice-versa.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set B

Pang-uri na Panlarawan – Set B

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(10 items)

Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan - Set B

Pang-uri na Pamilang – Set C

Panuto:  Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (20 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang - Set C

Pang-uri na Pamilang – Set B

Bilugan ang salitang pamilang sa bawat pangungusap (5 items).

Magsulat ng dalawang halimbawa ng mga sumusunod (6 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set B

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set A)

Isulat ang katumbas na pangngalang pantangi o pambalana ng mga salita. (10 items)

Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (9 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Please click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set A)

Please click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set A) (same as above)

Pangngalan – Pagkilala sa Pangngalan

Lagyan ng tsek ang pangngalan at ekis ang salitang hindi pangngalan.

Bilugan ang pangalan sa pangungusap.  Isulat ang T kung tao, H kung hayop, B kung bagay at P kung pook ang kategorya.

Click here to print -> Pangngalan - Pagkilala sa Pangngalan

Kasarian ng Pangalan (Set A)

Tukuyin ang kasarian ng mga sumusunod na pangngalan. 32 items

To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan - Set A

Pagsunod sa Panuto

Gumuhit sa pamamagitan ng pagsunod sa panuto.

Click here to print -> Pagsunod sa Panuto

Kasingkahulugan at Kasalungat (Set C)

Isulat ang kasingkahulugan ng salitang nakasalungguhit upang mabuo ang pangungusap.

Isulat ang kasalungat ng salitang nakasalungguhit upang mabuo ang pangungusap.

Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set C