Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Talata – Pagbuo ng Talaga Gamit ang Pang-Uri Worksheet

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pang-uri Panlarawan (katangian, damdamin, kulay, hitsura, lasa, amoy) at Pang-uri na Pamilang.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata.

Paksa:  Ang aking Kaibigan / Ang aking Paboritong Laruan

Click here to print -> Talata - Gamit ang Pang-Uri

Talata – Pagbuo ng Talata Gamit ang Pang-abay Worksheet

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pangabay na Pamaraan, Pamilang at Panlunan.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata.

Paksa: Ang aking Paboritong Lugar / Ang aking Paboritong Restaurant

Click here to print -> Talata - Gamit ang Pang-abay

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set F) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set A

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set A

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set C

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set C

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set B

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set B

Pang-uri na Panlarawan – Set B

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(10 items)

Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan - Set B

Pang-uri na Pamilang – Set C

Panuto:  Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (20 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang - Set C

Pang-uri na Pamilang – Set B

Bilugan ang salitang pamilang sa bawat pangungusap (5 items).

Magsulat ng dalawang halimbawa ng mga sumusunod (6 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set B

Katotohanan o Opinyon

Isulat ang K kung katotohan at O kung opinyon ang pahayag sa bawat bilang.

Click here to print -> Katotohonan o Opinyon

Kailanan ng Pangngalan – Isahan, Dalawahan, Maramihan (Set B)

Punan ang tsart ng pangngalan na isahan, dalawahan o maramihan.

Click here to print -> Kailanan ng Pangalan (Set B)

Damdamin Set A

Tukuyin ang damdamin ng tauhan batay sa kanyang pahayag o kilos.  Isulat ang titik lamang.

Click here to print -> Damdamin

Salitang Ugat at Maylapi

Isulat kung SU kung salitang-ugat at M kung maylapi ang sumusunod na mga salita.

Lagyan ng tsek ang patlang na katapat ng salitang maylapi.

Click here to print -> Salitang Ugat at Maylapi

Panlapi at Salitang Ugat – Set C

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set C