Pangngalan: Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (C) – Grade 4

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na pangngalan kongkreto at di-kongkreto na nakasaad sa panaklong. (5 items)

Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please, please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalan- Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (C) - Grade 4

Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Grade 5)

Punan ang patlang ng kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items)

Punan ang patlang ng di-kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalang Kongkreto at Di Kongkreto (Set B)

Click here to print -> Pangngalang Kongkreto at Di Kongkreto (Set B) (same as above)

Diptonggo Worksheet

Lagyan ng tsek ang patlang kung ang salita ay may diptonggo at ekis kung wala.(12 items)

Bilugan ang salitang may diptonggo sa pangungusap.(6 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Diptonggo

Click here to print -> Diptonggo (same as above)

Talata Worksheet: Kasanayan sa Pagsulat ng Talata (Pagpapahaba ng Pangungusap)

Pahabain ang mga kwento sa pamamagitan ng pagpapahaba ng bawat pangungusap.

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Click here to print -> Talata - Pagpapahaba ng Pangungusap (A)

Click here to print -> Talata - Pagpapahaba ng Pangungusap (A) (same as above)

 

Reference: My Pals are Here Math 4

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Anyo ng Salita Notes (Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan)

Gabay at mga ehemplo para sa pagbuo ng salita.  Payak, Maylapi, Inuulit at Tambalan.

TheGoMom worksheets/notes are completely free.  Find the worksheet/notes useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Notes

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Notes (same as above)

Talata – Pagbuo ng Talaga Gamit ang Pang-Uri Worksheet

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pang-uri Panlarawan (katangian, damdamin, kulay, hitsura, lasa, amoy) at Pang-uri na Pamilang.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata.

Paksa:  Ang aking Kaibigan / Ang aking Paboritong Laruan

Click here to print -> Talata - Gamit ang Pang-Uri

Talata – Pagbuo ng Talata Gamit ang Pang-abay Worksheet

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pangabay na Pamaraan, Pamilang at Panlunan.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata.

Paksa: Ang aking Paboritong Lugar / Ang aking Paboritong Restaurant

Click here to print -> Talata - Gamit ang Pang-abay

Pang-uri vs. Pang-abay Worksheet

Basahin ang pangungusap isulat ang PU  kung ang salitang nakasalungguhit ay Pang-uri at PA kung ito ay pang-abay.

Bilugan ang pangalan / panghalip / pandiwang tinutukoy ng salitang nakasalungghuit.

Click here to print -> Pang-uri vs Pang-abay

Pangatnig Worksheet Set D

Bumuo ng pangungusap ayon sa pangatnig na naka tala.  Gamitin lamang ang iisang paksa.

Paksa: Mamili LARO o ARAL

Click here to print -> Pangatnig Set D

Pangatnig Worksheet Set C

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set C

Pangatnig Worksheet Set B

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set B

Pangatnig Worksheet Set A

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set A

Pangatnig – Notes

A guide to the different types and proper use of Pangatnig.

Click here to print -> Pangatnig

Bantas

Lagyan ng wastong bantas ang mga sumusunod na pangungusap. (20 items)

Click here to print -> Bantas

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set A

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set A