Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set C

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set C

Pagbuo ng Talata – Pagsasanay – Topic: Alaala

Click here to print -> Pagbuo ng Talata

Talasalitaan -Xavier – Grade 4 – 2nd Qtr

Click here to print -> Talasalitaan -Xavier - Grade 4 - 2nd Qtr

Pang-uri na Pamilang – Set C

Panuto:  Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (20 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang - Set C

Pagbuo ng Salita Notes (Payak, Maylapi, Inuulit, Tambalan)

Gabay at mga ehemplo para sa pagbuo ng salita.  Payak, Maylapi, Inuulit at Tambalan.

TheGoMom worksheets/notes are completely free.  Find the worksheet/notes useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Notes

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Notes (same as above)

Pagbuo ng Salita – Maylapi/Panlapi

Lagyan ng wastong panlapi ang salitang nasa panaklong para mabuo ang diwa ng salita. (15 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Maylapi

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Maylapi (same as above)

Panlapi at Salitang Ugat – Set C

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set C

Panlapi at Salitang Ugat – Set B

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set B

Katangian o Ugali

Tukuyin ang katangain o ugali na inilalarawan ng pangungusap.

To print or download click here -> Katangian o Ugali

 

Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Set A) – Grade 4

Isulat ang K kung konkreto ang pangngalan at DK kung di-konkreto. (10 items)

Salungguhitan ang pangalan konkreto at bilugan ang pangngalan di-konkreto sa pangungusap. (5 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print ->Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (A) - Grade 4

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto at Di-Kongkreto (Set A) (same as above)

Pagbuo ng Salita Worksheet – Tukuying kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan

Isulat sa patlang ang P kung payak ang, M kung maylapi, I kung inuulit at T kung tambalan. (30 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Tukuyin kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan

Click here to print -> Pagbuo ng Salita - Tukuyin kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan (same as above)

Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set B

Isulat ang nararapat na panghalip panao ayon sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Panao - Set B

Pang-abay na Pamaraan

Piliin mula sa kahon ang nararapat na pang-abay na pamaraan na angkop sa pangungusap.  Isulat ang titik lamang. (15 items)

Click here to print -> Pang-abay na Pamaraan1

Pangungusap at Parirala (3 Worksheets)

Tukuyin ang pangungusap at parirala.   Sumulat ng pangungusap at parirala base sa guhit.

To print or download click here -> Pangungusap at Parirala (3 worksheets)

 

Panlapi at Salitang Ugat – Set A

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set A