Pagbuo ng Salita – Maylapi/Panlapi

Lagyan ng wastong panlapi ang salitang nasa panaklong para mabuo ang diwa ng salita. (15 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Maylapi

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Maylapi (same as above)