Pagbuo ng Salita Worksheet – Tukuying kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan

Isulat sa patlang ang P kung payak ang, M kung maylapi, I kung inuulit at T kung tambalan. (30 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Tukuyin kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan

Click here to print -> Pagbuo ng Salita - Tukuyin kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan (same as above)

Payak na Anyo ng Salita Worksheet

Lagyan ng tsek kung ang salita ay payak at ekis kung hindi.(10 items)

Isulat ang payak na anyo ng mga sumusunod na salita. (10 items)

Isulat ang salitang bubuo sa pangungusap.(5 items)

Click here to print -> [Read more...]