Bantas

Lagyan ng wastong bantas ang mga sumusunod na pangungusap. (20 items)

Click here to print -> Bantas

Daglat

Bilugan sa pangungusap ang pantawag sa tao at isulat sa patlang ang daglat nito.

Isulat ang nararapat na daglat para sa sumusunod.

Maari rin paikliin ang pangalan ng lugar o tao. Isulat ang daglat para sa sumusunod.

Click here to print -> Daglat