Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Diptonggo Worksheet

Lagyan ng tsek ang patlang kung ang salita ay may diptonggo at ekis kung wala.(12 items)

Bilugan ang salitang may diptonggo sa pangungusap.(6 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Diptonggo

Click here to print -> Diptonggo (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set E)

Lagyan ng PT ang patlang kung ang pangngalan ay pantangi at PB kung pambalana. (9 items)

Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (10 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set E)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set E) (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set D)

Magbigay nga pangalang Pambalana para sa Pantangi na pangalan. (12 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set D)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set D)(same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set C)

Magbigay ng pangngalang Pantangi para sa pambalana na pangngalan.(20 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set C)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set C) (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set B)

Basahin and mga pangungusap.  Bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat and  PT kung Pantangi at PB kung Pambalana ang mga pangngalan. (15 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set B)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set B) (same as above)

Talata – Pagbuo ng Talaga Gamit ang Pang-Uri Worksheet

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pang-uri Panlarawan (katangian, damdamin, kulay, hitsura, lasa, amoy) at Pang-uri na Pamilang.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata.

Paksa:  Ang aking Kaibigan / Ang aking Paboritong Laruan

Click here to print -> Talata - Gamit ang Pang-Uri

Talata – Pagbuo ng Talata Gamit ang Pang-abay Worksheet

Bumuo ng talata (6 na pangungusap o mahigit) gamit ang Pangabay na Pamaraan, Pamilang at Panlunan.  Sunding ang tuntunin ng isang magandang talata.

Paksa: Ang aking Paboritong Lugar / Ang aking Paboritong Restaurant

Click here to print -> Talata - Gamit ang Pang-abay

Pang-uri vs. Pang-abay Worksheet

Basahin ang pangungusap isulat ang PU  kung ang salitang nakasalungguhit ay Pang-uri at PA kung ito ay pang-abay.

Bilugan ang pangalan / panghalip / pandiwang tinutukoy ng salitang nakasalungghuit.

Click here to print -> Pang-uri vs Pang-abay

Pangatnig Worksheet Set D

Bumuo ng pangungusap ayon sa pangatnig na naka tala.  Gamitin lamang ang iisang paksa.

Paksa: Mamili LARO o ARAL

Click here to print -> Pangatnig Set D

Pangatnig Worksheet Set C

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set C

Pangatnig Worksheet Set B

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set B

Pangatnig Worksheet Set A

Isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap.  Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon.

Click here to print -> Pangatnig Set A

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set F) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Bantas

Lagyan ng wastong bantas ang mga sumusunod na pangungusap. (20 items)

Click here to print -> Bantas