Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set A

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set A

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set C

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set C

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set B

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set B

Sanhi at Bunga – Set B

Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga sa pangungusap.  (10 items)

Tukuyin ang maaring maging sanhi ng bunga sa ibaba at vice-versa.

Click here to print -> Sanhi at Bunga - Set B

Pang-uri na Panlarawan – Set B

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(10 items)

Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan - Set B

Pang-uri na Pamilang – Set C

Panuto:  Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (20 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang - Set C

Pang-uri na Pamilang – Set B

Bilugan ang salitang pamilang sa bawat pangungusap (5 items).

Magsulat ng dalawang halimbawa ng mga sumusunod (6 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set B

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set A)

Isulat ang katumbas na pangngalang pantangi o pambalana ng mga salita. (10 items)

Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (9 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Please click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set A)

Please click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set A) (same as above)

Kasarian ng Pangalan (Set A)

Tukuyin ang kasarian ng mga sumusunod na pangngalan. 32 items

To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan - Set A

Pagsunod sa Panuto

Gumuhit sa pamamagitan ng pagsunod sa panuto.

Click here to print -> Pagsunod sa Panuto

Katotohanan o Opinyon

Isulat ang K kung katotohan at O kung opinyon ang pahayag sa bawat bilang.

Click here to print -> Katotohonan o Opinyon

Kasingkahulugan at Kasalungat (Set C)

Isulat ang kasingkahulugan ng salitang nakasalungguhit upang mabuo ang pangungusap.

Isulat ang kasalungat ng salitang nakasalungguhit upang mabuo ang pangungusap.

Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set C

Kailanan ng Pangngalan – Isahan, Dalawahan, Maramihan (Set B)

Punan ang tsart ng pangngalan na isahan, dalawahan o maramihan.

Click here to print -> Kailanan ng Pangalan (Set B)

Damdamin Set A

Tukuyin ang damdamin ng tauhan batay sa kanyang pahayag o kilos.  Isulat ang titik lamang.

Click here to print -> Damdamin

Pandiwa – Pagbanghay – Set C

Banghayin ang mga sumusunod na pandiwa sa kanyang pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap na banghay. (20 items)

Click here to print -> Pandiwa – Pagbanghay - Set C