Panghalip na Pananong (Set D)

Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip pananong.

Pagtambalin ang panghalip na pananong at pangalang pinpalitan nito. .

To print or download click here -> Panghalip na Pananong (Set D)

Panghalip na Pananong (Set C)

Isulat ang wastong panghalip pananong ayon sa pangunugsap.

To print or download click here -> Panghalip na Pananong (Set C)

Panghalip na Pananong (Set B)

Palitan ng wastong panghalip na pananong ang mga salitang naka-salungguhit.

To print or download click here -> Panghalip na Pananong (Set B)

Panghalip na Pananong (Set A)

Bilugan ang tamang panghalip na pananong na angkop sa pangungusap.

To print or download click here -> Panghalip na Pananong (Set A)

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set F)

Sumulat ng pangungusap ayon sa larawan at kaantasan ng pang-uri na nakasaad. (5 items)

Worksheet Contributed by Cheryl Gatchalian

Click here to print -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set F

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set F (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Cheryl's Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set E)

Panuto:  Bilugan ang tamang pang-uri sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap. (15 items)

Worksheet Contributed by Cheryl Gatchalian

Click here to print -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set E

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set E (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Cheryl's Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-Uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set D)

Bilugan ang pang-uri at isulat ang L kung lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit. (15 items)

Worksheet Contributed by Cheryl Gatchalian

Click here to print -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set D

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set D (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you Cheryl's Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set C)

Sumulat ng pangungusap gamit ang mga kaantasan ng pang-uri. (3 items)

Halimbawa

(mabilis)

Lantay            -            Mabilis tumakbo si Mark.

Pahambing   -            Mas mabilis tumakbo si Mark kumpara kay Ralph.

Pasukdol       -            Pinakamabilis tumakbo si Matt sa mga bata.

Click here to print -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set C

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri – Kaantasan ng Pang-uri Worksheet – Set C (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids’ Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set B)

Salungguhitan ang pang-uri.  Isulat sa patlang ang L kung Lantay, PH kung pahambing at PS kung pasukdol. (12 items)

Click here to print Worksheet  -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set B

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set B (WAK)

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids’ Worksheets!

TheGoMom signature

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set E) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-Uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set D) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set C) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set B) (With Answer Key)

I’m sorry, worksheets with answer keys are available to premium subscribers. To become a premium subscriber, please click this link.

Pangungusap – Bahagi ng Pangungusap

Pangungusap – Bahagi ng Pangungusap

Malaking Titik (Capitalization)

Bilugan ang salitang nararapat na magsimula sa malaking titik.   At kahunan ang salitang nararapat magsimula sa maliit na titik.

Isulat na muli ang pangungusap ayon sa tamang paggamit ng malaki at maliit na titik.

Click here to print -> Malaking Titik