Pantukoy – Ang at Ang Mga

Isulat ang ANG o ANG MGA para mabuo ang pangungusap.

Click here to print -> Ang at Ang Mga - Pantukoy


Alpabeto – Paalpabeto Hanggang 2nd Titik

Ayusin nang paalpabeto ang mga salita hanggang sa ikalawang titik.  Isulat ang bilang 1-5 sa patlang.

To print or download click here -> Alpabeto-Ayusin ang Pagkasunod-sunod-2nd Titik

Alpabeto – Paalpabeto Hanggang 1st Titik

Ayusin nang paalpabeto ang mga salita.  Isulat ang bilang 1-5 sa patlang.

To print or download click here -> Alpabeto-Ayusin ang Pagkasunod-sunod-1st Titik

Panlapi at Salitang Ugat – Set A

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set A

Kailanan ng Pangngalan – Isahan, Dalawahan, Maramihan

Bilugan ang 1 kung isahan ang kailanan ng pangngalang nakasalunguhit, 2 kung dalawahan at 3 kung maramihan.

Click here to print -> Kailanan ng Pangngaalan

Salitang Inuulit at Salitang Tambalan

{filelink=21}

Kambal Katinig o Klaster

{filelink=22}

Alpabeto Worksheet – Paalpabeto Hanggang 3rd Titik Worksheet

Ayusin nang paalpabeto ang mga salita.  Isulat ang bilang 1-5 sa patlang. (6 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Click here to print -> Alpabeto-Ayusin ang Pagkasunod-sunod-3rd Titik Worksheet

Click here to print -> Alpabeto-Ayusin ang Pagkasunod-sunod-3rd Titik Worksheet  (same as above)

Daglat

Bilugan sa pangungusap ang pantawag sa tao at isulat sa patlang ang daglat nito.

Isulat ang nararapat na daglat para sa sumusunod.

Maari rin paikliin ang pangalan ng lugar o tao. Isulat ang daglat para sa sumusunod.

Click here to print -> Daglat

Araw (Days) at Buwan (Months)

Isaayos pagkakasunod-sunod ng mga araw ng Linggo.

Isulat ang tamang araw.

Pagtambalin ang buwan sa pagdiriwang.

Click here to print -> Araw at Buwan

Patinig at Katinig (4 worksheets)

{filelink=51}

Panlapi – Unlapi

{filelink=49}

Pang-uri na Panlarawan – Set A

Isulat ang angkop na pang-uring panlarawan sa patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.  Piliin ang sagot sa kahon.(12 items)

Click here to print -> Pang-uri na Panlarawan - Set A

Pang-uri-Magkasalungat

{filelink=46}

Pang-uri – Identification

{filelink=45}