Pandiwang Pangkasalukuyan

Panuto:  Isulat sa patlang ang panahunang nagaganap o pangkasalukyan ng pandiwa.

Click here to print -> Pandiwang Pangkasalukuyan

Pandiwa – Pagbanghay – Set A

Lahat ng aspeto ng pandiwa.

Isulat sa patlang ang nararapat na aspeto ng pandiwa ayon sa pangungusap. (14 items)

Click here to print -> Pandiwa – Pagbanghay - Set A

Kasingkahulugan at Kasalungat (Set A)

Lagyan ng tsek   ang patlang kung ang partisan ay magkasingkahulugan at lagyan ng X kung ito ay magkasalungat.

Click here to print -> Kasingkahulugan at Kasalungat Set A

Kami, Kayo, Sila

{filelink=39}

Alpabeto – Paalpabeto Hanggang 2-3 Titik

Ayusin nang paalpabeto ang mga salita.  Isulat ang bilang 1-5 sa patlang.

To print or download click here -> Alpabeto-Ayusin ang Pagkasunod-sunod 2nd and 3rd Titik