Kasarian ng Pangalan (Set A)

Tukuyin ang kasarian ng mga sumusunod na pangngalan. 32 items

To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan - Set A

Kasarian ng Pangalan (Set B)

Isulat ang katumbas na kasarian.

To print or download click here -> Kasarian ng Pangalan – Set B