Talata Worksheet: Kasanayan sa Pagsulat ng Talata (Pagpapahaba ng Pangungusap)

Pahabain ang mga kwento sa pamamagitan ng pagpapahaba ng bawat pangungusap.

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Click here to print -> Talata - Pagpapahaba ng Pangungusap (A)

Click here to print -> Talata - Pagpapahaba ng Pangungusap (A) (same as above)

 

Reference: My Pals are Here Math 4

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4