Pang-uri na Pamilang – Set C

Panuto:  Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (20 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang - Set C

Pang-uri na Pamilang – Set B

Bilugan ang salitang pamilang sa bawat pangungusap (5 items).

Magsulat ng dalawang halimbawa ng mga sumusunod (6 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set B

Pang-uring Pamilang – Set A

Tignan ang pagkakaayos ng mga lugar.   Isulat ang nararapat na pang-uring pamilang ayon sa panaklong. (7 items)

Isulat ang T kapag ang pamilang ay tambilang, S kapag ang pamilang ay salitang bilang at O kapag ang pamilang ay ordinal. (8 items)

Click here to print -> Pang-uri na Pamilang-Set A