Panghalip na Pananong (Set D)

Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip pananong.

Pagtambalin ang panghalip na pananong at pangalang pinpalitan nito. .

To print or download click here -> Panghalip na Pananong (Set D)

Panghalip na Pananong (Set C)

Isulat ang wastong panghalip pananong ayon sa pangunugsap.

To print or download click here -> Panghalip na Pananong (Set C)

Panghalip na Pananong (Set B)

Palitan ng wastong panghalip na pananong ang mga salitang naka-salungguhit.

To print or download click here -> Panghalip na Pananong (Set B)

Panghalip na Pananong (Set A)

Bilugan ang tamang panghalip na pananong na angkop sa pangungusap.

To print or download click here -> Panghalip na Pananong (Set A)