Panghalip Panao Isahan at Maramihan Set B

Isulat ang nararapat na panghalip panao ayon sa pangungusap.

Click here to print -> Panghalip Panao - Set B