Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Grade 5)

Punan ang patlang ng kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items)

Punan ang patlang ng di-kongkretong pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap. (5 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangngalang Kongkreto at Di Kongkreto (Set B)

Click here to print -> Pangngalang Kongkreto at Di Kongkreto (Set B) (same as above)

Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (Set A) – Grade 4

Isulat ang K kung konkreto ang pangngalan at DK kung di-konkreto. (10 items)

Salungguhitan ang pangalan konkreto at bilugan ang pangngalan di-konkreto sa pangungusap. (5 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print ->Pangngalan Kongkreto at Di Kongkreto Worksheet (A) - Grade 4

Click here to print -> Pangngalan Kongkreto at Di-Kongkreto (Set A) (same as above)