Pangungusap – Mga Uri ng Pangungusap Worksheet -Set A

Isulat sa patlang and PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos at PK kung pakiusap. (15 items)

Isulat rin ang nararapat na bantas pagkatapos ng pangungusap.

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set A

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set A (same as above)

Click here to print ->