Pangungusap-Mga Uri-Set D

Sumulat ng pangungusap ayon sa larawan.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set D

Pangungusap-Mga Uri-Set C

Maglagay ng wastong bantas sa hulihan ng pangungusap.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set C

Pangungusap-Mga Uri-Set B

Isulat sa patlang and PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos at PK kung pakiusap.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set B

Pangungusap-Mga Uri-Set E

Baguhin ang anyo ng pangungusap ayon sa hinihingi.  Hal.  Gawin pautos ang sumusunod na pangungusap.

Sumulat ng pangungusap ayon sa uri na hinihingi.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set E

Pangungusap – Mga Uri ng Pangungusap Worksheet -Set A

Isulat sa patlang and PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos at PK kung pakiusap. (15 items)

Isulat rin ang nararapat na bantas pagkatapos ng pangungusap.

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Please, kindly, por favor click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it:-)  Thanks!

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set A

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set A (same as above)

Click here to print ->