Pangungusap-Mga Uri-Set D

Sumulat ng pangungusap ayon sa larawan.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set D

Pangungusap-Mga Uri-Set C

Maglagay ng wastong bantas sa hulihan ng pangungusap.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set C

Pangungusap-Mga Uri-Set B

Isulat sa patlang and PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos at PK kung pakiusap.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set B

Pangungusap-Mga Uri-Set E

Baguhin ang anyo ng pangungusap ayon sa hinihingi.  Hal.  Gawin pautos ang sumusunod na pangungusap.

Sumulat ng pangungusap ayon sa uri na hinihingi.

Click here to print -> Pangungusap-Mga Uri-Set E