Pagbuo ng Salita – Maylapi/Panlapi

Lagyan ng wastong panlapi ang salitang nasa panaklong para mabuo ang diwa ng salita. (15 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Maylapi

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Maylapi (same as above)

Salitang Ugat at Maylapi

Isulat kung SU kung salitang-ugat at M kung maylapi ang sumusunod na mga salita.

Lagyan ng tsek ang patlang na katapat ng salitang maylapi.

Click here to print -> Salitang Ugat at Maylapi

Panlapi at Salitang Ugat – Set C

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set C

Panlapi at Salitang Ugat – Set B

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set B

Pagbuo ng Salita Worksheet – Tukuying kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan

Isulat sa patlang ang P kung payak ang, M kung maylapi, I kung inuulit at T kung tambalan. (30 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  Find the worksheet useful?:-) Por favor, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom in FB.  Appreciate it.  Thanks!

Reference: Bagong Likha (Wika at Pagbasa) Grade 4

Click here to print ->Pagbuo ng Salita - Tukuyin kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan

Click here to print -> Pagbuo ng Salita - Tukuyin kung Payak, Maylapi, Inuulit o Tambalan (same as above)

Panlapi at Salitang Ugat – Set A

Bilugan ang panlapi sa salita.  Isulat sa patlang ang U kung unlapi, G kung gitlapi at H kung  hulapi.

Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Panlapi at Salitang Ugat - Set A

Salitang-Ugat

Isulat ang salitang-ugat ng mga sumusunod na salita.

Click here to print -> Salitang Ugat