Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set E)

Lagyan ng PT ang patlang kung ang pangngalan ay pantangi at PB kung pambalana. (9 items)

Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (10 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set E)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set E) (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set D)

Magbigay nga pangalang Pambalana para sa Pantangi na pangalan. (12 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set D)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set D)(same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set C)

Magbigay ng pangngalang Pantangi para sa pambalana na pangngalan.(20 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set C)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set C) (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set B)

Basahin and mga pangungusap.  Bilugan ang pangalan sa bawat pangungusap. Isulat and  PT kung Pantangi at PB kung Pambalana ang mga pangngalan. (15 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set B)

Click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set B) (same as above)

Pangngalan Worksheet – Pantangi at Pambalana Worksheet (Set A)

Isulat ang katumbas na pangngalang pantangi o pambalana ng mga salita. (10 items)

Salungguhitan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PT sa kahon kung pantangi at PB kung pambalana. (9 items)

TheGoMom worksheets are completely free.  If you find the worksheet useful, kindly click FB Like Icon button below the title of this post. And please like TheGoMom on FB.  Appreciate it.  Thanks!:-)

Please click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set A)

Please click here to print -> Pangngalan - Pantangi at Pambalana (Set A) (same as above)