Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set A

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set A

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set C

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set C

Pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) – Set B

Punan ng tamang pantukoy (ang, ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina) upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si,sina, kay, kina, ni,nina)-Set B

Pantukoy – Ang at Ang Mga

Isulat ang ANG o ANG MGA para mabuo ang pangungusap.

Click here to print -> Ang at Ang Mga - Pantukoy


Pantukoy (Ang, Ang mga, Si, Sina)-Set A

Tignan ang larawan at isulat ang Ang, ang mga, si, sina sa patlang.

Click here to print -> Pantukoy (ang, ang mga, si, sina)-Set A