Salitang-Ugat

Isulat ang salitang-ugat ng mga sumusunod na salita.

Click here to print -> Salitang Ugat