Salitang Ugat at Maylapi

Isulat kung SU kung salitang-ugat at M kung maylapi ang sumusunod na mga salita.

Lagyan ng tsek ang patlang na katapat ng salitang maylapi.

Click here to print -> Salitang Ugat at Maylapi

Salitang-Ugat

Isulat ang salitang-ugat ng mga sumusunod na salita.

Click here to print -> Salitang Ugat