Alpabeto – Paalpabeto Hanggang 1st Titik

Ayusin nang paalpabeto ang mga salita.  Isulat ang bilang 1-5 sa patlang.

To print or download click here -> Alpabeto-Ayusin ang Pagkasunod-sunod-1st Titik

Speak Your Mind

*