Pantukoy – Ang at Ang Mga

Isulat ang ANG o ANG MGA para mabuo ang pangungusap.

Click here to print -> Ang at Ang Mga - Pantukoy


Speak Your Mind

*