Pang-uri Worksheet: Kaantasan ng Pang-uri Worksheet (Set A)

Bilugan ang tamang pang-uri para sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap (10 items)

Click here to print -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set A

Click here to print Worksheet with Answer Key -> Pang-uri - Kaantasan ng Pang-uri Worksheet - Set A

Did you find the worksheet useful?  Tiny favor,  kindly click on the Like Button below the title of the post if you did:-)  Thanks!

Sharing with you my Kids' Worksheets!

TheGoMom signature

 

 

 

Speak Your Mind

*